Ur "Din är dagen"
 
"Alla blommor bär ljuset djupt nere i sina rötter"

                                                 Theodore Roethke
 
Alla blommor har förmågan att växa och gå i blom. Men på vintern
är perennerna begravda under snön. Nere i jordens mörker väntar
de tålmodigt på sin blomningstid. Blommorna förlitar sig på att det
ska bli vår igen. De bär sommarens ljus djupt nere i sina rötter, och
även under kalla och mörka tider bär de med sig förvissningen om
att de en dag åter ska blomma.
När så våren återvänder, skjuter de upp ur marken och slår ut i blom.
Under ljusa tider suger de girigt in ljuset långt ner i rötterna - så
långt att de kan leva på det under kommande mörka årstid.
Vi kan göra likadant, om vi bär minnet av de goda dagarna djupt inom
oss. När vi känner oss nedstämda hjälper det oss att leva på hoppet
om en lycklig framtid.
 

"Vad kan hjälpa mig att leva på hoppet idag?"
Ur "Din är dagen"
 
"Alla blommor bär ljuset djupt nere i sina rötter"

                                                 Theodore Roethke
 
Alla blommor har förmågan att växa och gå i blom. Men på vintern
är perennerna begravda under snön. Nere i jordens mörker väntar
de tålmodigt på sin blomningstid. Blommorna förlitar sig på att det
ska bli vår igen. De bär sommarens ljus djupt nere i sina rötter, och
även under kalla och mörka tider bär de med sig förvissningen om
att de en dag åter ska blomma.
När så våren återvänder, skjuter de upp ur marken och slår ut i blom.
Under ljusa tider suger de girigt in ljuset långt ner i rötterna - så
långt att de kan leva på det under kommande mörka årstid.
Vi kan göra likadant, om vi bär minnet av de goda dagarna djupt inom
oss. När vi känner oss nedstämda hjälper det oss att leva på hoppet
om en lycklig framtid.
 

"Vad kan hjälpa mig att leva på hoppet idag?"
Ur "Din är dagen"
 
"Ett tecken på en störd familjerelation är att ingen någonsin ber
omm ursäk"

                                                                                Karen Shaud
 

När man får ett gott råd har man chansen att skaffa sig en helt
ny syn på tillvaron. Genom att lära sig att be om förlåtelse kan
man få en mycket sundare familjesituation. Det kan vara svårt
att be om förlåtelse, men som med allt annat går det lättare med
träning.
Vi har lärt oss att man kan begå misstag, erkänna sina misstag,
och att andra människor ger oss förlåtelse om vi ber dem om det.
På samma sätt får vi lära oss att vi kan förlåta andra. Visst kan 
det vara svårt! Men det underlättar om vi kommer ihåg att det är
lika mycket för vår egen skull vi ber om förlåtelse, som för den
vi riktar oss till. Man är inte sämre för att man har begått ett miss-
tag, men man blir en bättre människa i såväl sina egna som i 
andras ögon om man kan erkänna det och be om förlåtelse.
 
"Behöver jag be om förlåtelse för någonting idag?"
Ur "Din är dagen"
 
"Ett tecken på en störd familjerelation är att ingen någonsin ber
omm ursäk"

                                                                                Karen Shaud
 

När man får ett gott råd har man chansen att skaffa sig en helt
ny syn på tillvaron. Genom att lära sig att be om förlåtelse kan
man få en mycket sundare familjesituation. Det kan vara svårt
att be om förlåtelse, men som med allt annat går det lättare med
träning.
Vi har lärt oss att man kan begå misstag, erkänna sina misstag,
och att andra människor ger oss förlåtelse om vi ber dem om det.
På samma sätt får vi lära oss att vi kan förlåta andra. Visst kan 
det vara svårt! Men det underlättar om vi kommer ihåg att det är
lika mycket för vår egen skull vi ber om förlåtelse, som för den
vi riktar oss till. Man är inte sämre för att man har begått ett miss-
tag, men man blir en bättre människa i såväl sina egna som i 
andras ögon om man kan erkänna det och be om förlåtelse.
 
"Behöver jag be om förlåtelse för någonting idag?"

Text för dagen 37

Publicerat i: Text för dagen Förlåtelse, Lycka, Ödmjukhet
Ur "Var morgon ny"
10 december
 
"Ett förlåtande sinnelag är som en magnet som drar till sig det
goda. Ingenting kan undanhållas ett förlåtande sinnelag"

                                                                         Catherine Ponder
 

Förlåtelse framkallar ödmjukhet, som i sin tur väcker tacksam-
het. Och tacksamheten visar vägen till förnöjsamhet och lycka.
Ju störee tacksamhet vi känner för allt vi möter i tillvaron, desto
större blir vår belöning. Vi upptäcker inte allt det goda i livet
förrän vi har lärt oss att visa tacksamhet. Och tacksamhet upp-
lever vi lättast när vi har ett förlåtande sinnelag.
Vi borde ständigt vara förlåtande och överseende. Om vi dag-
ligen är uppmärksamma på det, underlättar vårt förhållande till
omgivningen och vi får lättare att tycka om oss själva. Vi överöser
oss dagligen med självförebråelser. Och eftersom vi inte älskar
oss själva kan vi heller inte älska andra, vilket i sin tur färgra av
sig på vårt sätt att uppträda mot dem. Den onda cirkeln sluts - 
och då krävs det förlåtelse och överseende. Därigenom kan vi be-
frias. Då får vi en ny syn på det som tilldrar sig i livet, och då kan
vi hoppas på lyckan.
 
"Ett förlåtande sinnelag äger magiska krafter. Hela mitt liv kommer
att förändras till det bättre om jag har ett förlåtande sinnelag."
 
 

 
Visa fler inlägg