Ur "Din är dagen"
 
"Ett tecken på en störd familjerelation är att ingen någonsin ber
omm ursäk"

                                                                                Karen Shaud
 

När man får ett gott råd har man chansen att skaffa sig en helt
ny syn på tillvaron. Genom att lära sig att be om förlåtelse kan
man få en mycket sundare familjesituation. Det kan vara svårt
att be om förlåtelse, men som med allt annat går det lättare med
träning.
Vi har lärt oss att man kan begå misstag, erkänna sina misstag,
och att andra människor ger oss förlåtelse om vi ber dem om det.
På samma sätt får vi lära oss att vi kan förlåta andra. Visst kan 
det vara svårt! Men det underlättar om vi kommer ihåg att det är
lika mycket för vår egen skull vi ber om förlåtelse, som för den
vi riktar oss till. Man är inte sämre för att man har begått ett miss-
tag, men man blir en bättre människa i såväl sina egna som i 
andras ögon om man kan erkänna det och be om förlåtelse.
 
"Behöver jag be om förlåtelse för någonting idag?"
Ur "Din är dagen"
 
"Ett tecken på en störd familjerelation är att ingen någonsin ber
omm ursäk"

                                                                                Karen Shaud
 

När man får ett gott råd har man chansen att skaffa sig en helt
ny syn på tillvaron. Genom att lära sig att be om förlåtelse kan
man få en mycket sundare familjesituation. Det kan vara svårt
att be om förlåtelse, men som med allt annat går det lättare med
träning.
Vi har lärt oss att man kan begå misstag, erkänna sina misstag,
och att andra människor ger oss förlåtelse om vi ber dem om det.
På samma sätt får vi lära oss att vi kan förlåta andra. Visst kan 
det vara svårt! Men det underlättar om vi kommer ihåg att det är
lika mycket för vår egen skull vi ber om förlåtelse, som för den
vi riktar oss till. Man är inte sämre för att man har begått ett miss-
tag, men man blir en bättre människa i såväl sina egna som i 
andras ögon om man kan erkänna det och be om förlåtelse.
 
"Behöver jag be om förlåtelse för någonting idag?"
Visa fler inlägg